Oficjalny blog Grzegorza Kubika

Wpis

pi±tek, 05 wrze¶nia 2014

Dzi¶ oficjalnie rusza Silny Region!

Silny Region to stowarzyszenie, które jest odpowiedzi± na obecn± sytuację miasta i gminy Rawicz. Niekorzystne warunki gospodarcze i zauważalny regres naszej małej ojczyzny to główne czynniki decyduj±ce o powstaniu Silnego Regionu.Twórcy stowarzyszenia obrali sobie za cel wprowadzenie szeregu racjonalnych i skutecznych rozwi±zań zwi±zanych z popraw± obecnej sytuacji. Nowa jako¶ć w aspekcie propozycji gospodarczych, infrastrukturalnych, rozwojowych (np. w kwestii terenów wiejskich) czy estetycznych to główne filary programu stowarzyszenia Silny Region.

Zapraszam także na:www.silnyregion.pl 
Facebook - Silny Region 


Stowarzyszenie stanie do najbliższych wyborów samorz±dowych – 16 listopada 2014 r.

Oficjalne logo:
Założyciele stowarzyszenia licz± na zaufanie Mieszkańców, którzy w Silnym Regionie mog± upatrywać szans na perspektywiczne zmiany w sposobie zarz±dzania miastem. Zmiany na plus.
Silny Region zaproponuje w najbliższych wyborach kandydata na burmistrza Rawicza oraz przedstawicieli do rady miejskiej.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
gkubik
Czas publikacji:
pi±tek, 05 wrze¶nia 2014 18:50

Polecane wpisy